▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ Các bài đăng mới ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀
    Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1
    Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1
    Kenh sctv1 Kenh sctv5 Kenh HTV2 Kenh SCTV16
Xem truyền hình trực tuyến (Click here)

☆ TẠO CHỮ KIỂU ĐÁNH MÁY CHO BLOGGER

Để tạo kiểu chữ đánh máy cho Blog, đầu tiên bạn đăng nhập Blog, chọn Thiết kế > Thêm tiện ích > thêm HTML/Javacript rồi dán toàn bộ code này vào

<script language="JavaScript1.2">
var ts_line=new Array()
var ts_link=new Array()
ts_line[1]="đánh chữ bạn muốn hiển thị vào đây"
ts_line[2]="đánh chữ bạn muốn hiển thị vào đây"
ts_line[3]="đánh chữ bạn muốn hiển thị vào đây"
ts_line[4]="đánh chữ bạn muốn hiển thị vào đây"


var ts_fontcolor="#327fff" // màu chữ
var ts_fontsize="18pt" //kích thước chữ
var ts_fontweight="normal" // độ đậm
var ts_fontfamily="Georgia" // font chữ
var ts_bgcolor="#002f44" // màu nền
var ts_bordercolor="#cccccc" //màu của đường viền
var ts_bordersize="5px" //độ rộng của đường viền
var ts_borderstyle="solid" // style của đường viền
var ts_padding="5px" // căn lề
var ts_width="650px" // độ rộng của khung hiển thị
var ts_height="100px" // chiều cao của khung hiển thị
var ts_delay="3000" // thời gian giãn cách hiển thị các đoạn văn bản
var ts_speed="55" // tốc độ typing (tốc độ hiển thị các từ)
var ts_linespread="1.2"
var ts_rand=0
var longestmessage=1
for (i=2;i<ts_line.length;i++){
if (!ts_line[i] ) {ts_line[i] = ''; ts_link[i] = '#';}
if (ts_line[i].length>ts_line[longestmessage].length)
longestmessage=i
}
//Auto set scroller width
var tscroller_width=ts_line[longestmessage].length

lines=ts_line.length-1 //--Number of lines

counter123 = 0;
temp=""
nextchar=-1;

var shown = new Array();
for (i = 1; i <= lines; i++ ) {
shown[i] = 0;
}

function checkshown() {
var num = 0;
for (i = 1; i<= lines; i++){
if (shown[i]) num++;
}

if ((num > (lines - 2))||(lines < 2)) {

for (i = 1; i <= lines; i++ ) {
shown[i] = 0;
}
}

return;

}

if (ts_rand == 1) {
checkshown();
do{
nextline=Math.floor(Math.random() * (lines + 1)); //1;
} while (shown[nextline] != 0);
shown[nextline] = 1;
} else {
nextline = 1;
}

cursor="\\"

//if IE 4+ or NS6
if (document.all||document.getElementById){
document.write('<table style="width: '+ts_width+'; height: '+ts_height+';">')

document.write('<tr><td')
document.write(' style=" cursor:hand; background-color: '+ts_bgcolor+'; color: '+ts_fontcolor+'; font-family: '+ts_fontfamily+'; font-size: '+ts_fontsize+'; font-weight:'+ts_fontweight+'; border-color: '+ts_bordercolor+'; border-style: '+ts_borderstyle+'; border-width: '+ts_bordersize+'; padding: '+ts_padding+'; width: '+ts_width+'; height: '+ts_height+'; text-align:left; vertical-align:top; " onfocus="blur()" ')
document.write('<a onclick="document.location=this.href;" id="banner_xyz_scroller" ')
document.write(' style="line-height: '+ts_linespread+'; color: '+ts_fontcolor+'; font-family: '+ts_fontfamily+'; font-size: '+ts_fontsize+'; font-weight:'+ts_fontweight+'; " ')
document.write (' href="javascript: void(0);"></a>')
document.write('</td></tr></table>')
}
var scroller = document.getElementById("banner_xyz_scroller");

function animate(){

if (temp==ts_line[nextline] & temp.length==ts_line[nextline].length & nextline!=lines){
if (ts_link[nextline]) {
//scroller.href="index.php?option=com_content&task=view&id="+ ts_link[nextline];
scroller.href="http://luyenthianhvan.org";
}

if (ts_rand == 1) {
checkshown();
do {
nextline = Math.floor(Math.random() * (lines + 1)); //nextline++;
}while (shown[nextline] != 0);
shown[nextline] = 1;
} else {
nextline++;
}

nextchar=-1;

scroller.innerHTML=temp;

temp="";
setTimeout("nextstep()",ts_delay)}
else if (nextline==lines & temp==ts_line[nextline] & temp.length==ts_line[nextline].length){
if (ts_link[nextline]) {
//scroller.href="index.php&id="+ ts_link[nextline];
scroller.href="http://luyenthianhvan.org";
}

if (ts_rand == 1) {
checkshown();
do{
nextline= Math.floor(Math.random() * (lines + 1)); //1;
}while (shown[nextline] != 0);
shown[nextline] = 1;
} else {
nextline = 1;
}

nextchar=-1;
scroller.innerHTML=temp;

temp="";
setTimeout("nextstep()",ts_delay)}
else{
nextstep()}}

function nextstep(){

if (cursor=="\\"){
cursor="|"}
else if (cursor=="|"){
cursor="/"}
else if (cursor=="/"){
cursor="-"}
else if (cursor=="-"){
cursor="\\"
}


nextchar++;
temp+=ts_line[nextline].charAt(nextchar);


scroller.innerHTML=temp+cursor
setTimeout("animate()",ts_speed)}

//if IE 4+ or NS6
if (document.all||document.getElementById)
window.onload=animate
// -->
</script>


Nếu muốn thêm hàng thì copy đoạn này ts_line[X]="đánh chữ bạn muốn hiển thị vào đây" dán thêm vào (X là số line tiếp theo), nếu muốn ít hơn thì xóa nó...
Bạn có thể thay đổi màu sắc cho chữ, màu nền, độ rộng, độ dài....để phù hợp với blog của mình (xem hướng dẫn cách lấy mã màu TẠI ĐÂY).
Cuối cùng bấm Lưu. Bây giờ bạn trở vào Blog sẽ thấy hàng chữ đánh máy đẹp hiển thị trên blog.Chúc bạn thành công

5 nhận xét:

CHI NGUYỄN KIM nói...

Đóm làm theo hướng dẫn nhưng sao chữ ko hiện ra.
Phiền Dũng qua blog của Đóm xem chỗ CHÚC XUÂN rồi hướng dẫn cho Đóm với ...

dungheineken nói...

Ok chị,,,, để hôm nào rảnh em sẽ xem lại code và chỉnh sửa lại.
Xin lỗi chị vì sự sai sót này

Dung Minh Nguyen nói...

Chưa hình dung được tiện lợi của thủ thuật này,sao Dung không cho xem demo?

ngocdung tranthi nói...

Dung sang thăm Dũng,xin chia sẻ niềm vui ngày 8 - 3 với một nữa yêu thương của bạn Dũng nha.... (f)

dungheineken nói...

Cám ơn Dung nhiều, Dung cũng chúc Dung có một ngày 8/3 vui vẻ nha

Đăng nhận xét

 
Powered by by: Blogger