▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ Các bài đăng mới ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀
    Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1
    Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1
    Kenh sctv1 Kenh sctv5 Kenh HTV2 Kenh SCTV16
Xem truyền hình trực tuyến (Click here)

FLASH TƯƠNG TÁC VỚI CHUỘT (PHẦN 1)

Flash là file có đuôi.SWF, các file flash thường rất đẹp và sinh động thích hợp cho việc trang trí, quảng cáo trên Web/Blog...
Ngoài ra, các bạn có thể tìm thấy các file Flash có tính tương tác với con trỏ chuột, có nghĩa là bạn phải bấm con chuột vào một trong các dữ liệu của file Flash để nó thực thi (ví dụ: Play, Preview, Replay...)
Tôi có sưu tầm một số Flash từ các trang Web nước ngoài khá đẹp và lý thú thích hợp cho việc giải trí sau vài giờ làm việc "mệt mỏi", mời các bạn cùng khám phá file Flash phía dưới.
Với file Flash này, khi bạn rê chuột vào khung lớn phía trên thì sẽ có một số kiểu dáng và hiệu ứng rất đẹp theo con trỏ chuột, bạn cũng có thể đổi kiểu dáng bằng cách bấm vào thẻ Effect number, đổi hiệu ứng rơi ở thẻ Type, sau cùng bấm Apply để thực thi.

Bây giờ, mời các bạn "giải trí" với một file Flash phía dưới.
Các bạn nhớ khi thay đổi khi thay đổi kiểu dáng hoặc kiểu rơi thì phải bấm Apply thì mới "hiệu nghiệm" nha.
Còn muốn dán vào Blog, thì đăng nhập vào Blog > chọn Thiết kế > Thêm tiện ích HTML/Javacript rồi dán code phía dưới vào


<embed bgcolor="#FFFFFF" height="320" width="450" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="https://420560203807516800-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/dunghennesy/ngoisaodoimau.swf?attachauth=ANoY7cqQZlM8bexVHF9jr7njzzVzeKVVYi--XPJTAXOmxW9rQWBzfHmFHVXjDxpqIZe0_oDZrwx3elRz_Ncx2gAINlt7cSARdw5d6SFcnDuHtqhmUaN0wzj2EYWCfAYaEAZyrnyEUMjxrRwVn9kC7p4Eu-5naJU9DlgQ8CB1rH2qNY5ZJI6v5TF4YYHWlnMWAZPC7ZCSbB6l5HWXII7-uXu5H1KWB9rTrg%3D%3D&amp;attredirects=0" type="application/x-shockwave-flash" ><br /> </embed>

Bạn có thể thay đổi chiều ngang ở mục Width, chiều dài ở mục Height, sau cùng bấm Lưu lại là xong.

Chúc các bạn vui!!!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Powered by by: Blogger