▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ Các bài đăng mới ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀
    Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1
    Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1
    Kenh sctv1 Kenh sctv5 Kenh HTV2 Kenh SCTV16
Xem truyền hình trực tuyến (Click here)

BẢNG MÃ MÀU


Bảng mã màu phía dưới sẽ giúp bạn làm việc nhanh hơn khi phải chỉnh sửa màu border, màu nền, màu chữ, templates, theme... Bảng mã màu phía dưới được chia làm 3 cột: tên màu, mã màu và màu thực tế hiển thị ở cột thứ 3. Bạn muốn lấy màu nào thì copy mã màu ở cột giữa (code).
 Bảng mã màu

COLOR NAME
CODE
COLOR
Black
#000000

Grey0
#150517

Grey18
#250517

Grey21
#2B1B17

Grey23
#302217

Grey24
#302226

Grey25
#342826

Grey26
#34282C

Grey27
#382D2C

Grey28
#3b3131

Grey29
#3E3535

Grey30
#413839

Grey31
#41383C

Grey32
#463E3F

Grey34
#4A4344

Grey35
#4C4646

Grey36
#4E4848

Grey37
#504A4B

Grey38
#544E4F

Grey39
#565051

Grey40
#595454

Grey41
#5C5858

Grey42
#5F5A59

Grey43
#625D5D

Grey44
#646060

Grey45
#666362

Grey46
#696565

Grey47
#6D6968

Grey48
#6E6A6B

Grey49
#726E6D

Grey50
#747170

Grey
#736F6E

Slate Grey4
#616D7E

Slate Grey
#657383

Light Steel Blue4
#646D7E

Light Slate Grey
#6D7B8D

Cadet Blue4
#4C787E

Dark Slate Grey4
#4C7D7E

Thistle4
#806D7E

Medium Slate Blue
#5E5A80

Medium Purple4
#4E387E

Midnight Blue
#151B54

Dark Slate Blue
#2B3856

Dark Slate Grey
#25383C

Dim Grey
#463E41

Cornflower Blue
#151B8D

Royal Blue4
#15317E

Slate Blue4
#342D7E

Royal Blue
#2B60DE

Royal Blue1
#306EFF

Royal Blue2
#2B65EC

Royal Blue3
#2554C7

Deep Sky Blue
#3BB9FF

Deep Sky Blue2
#38ACEC

Slate Blue
#357EC7

Deep Sky Blue3
#3090C7

Deep Sky Blue4
#25587E

Dodger Blue
#1589FF

Dodger Blue2
#157DEC

Dodger Blue3
#1569C7

Dodger Blue4
#153E7E

Steel Blue4
#2B547E

Steel Blue
#4863A0

Slate Blue2
#6960EC

Violet
#8D38C9

Medium Purple3
#7A5DC7

Medium Purple
#8467D7

Medium Purple2
#9172EC

Medium Purple1
#9E7BFF

Light Steel Blue
#728FCE

Steel Blue3
#488AC7

Steel Blue2
#56A5EC

Steel Blue1
#5CB3FF

Sky Blue3
#659EC7

Sky Blue4
#41627E

Slate Blue
#737CA1

Slate Grey3
#98AFC7

Violet Red
#F6358A

Violet Red2
#E4317F

Deep Pink
#F52887

Deep Pink2
#E4287C

Deep Pink3
#C12267

Deep Pink4
#7D053F

Medium Violet Red
#CA226B

Violet Red3
#C12869

Firebrick
#800517

Violet Red4
#7D0541

Maroon4
#7D0552

Maroon
#810541

Maroon3
#C12283

Maroon2
#E3319D

Maroon1
#F535AA

Magenta
#FF00FF

Magenta1
#F433FF

Magenta2
#E238EC

Magenta3
#C031C7

Medium Orchid
#B048B5

Medium Orchid1
#D462FF

Medium Orchid2
#C45AEC

Medium Orchid3
#A74AC7

Medium Orchid4
#6A287E

Purple
#8E35EF

Purple1
#893BFF

Purple2
#7F38EC

Purple3
#6C2DC7

Purple4
#461B7E

Dark Orchid4
#571B7E

Dark Orchid
#7D1B7E

Dark Violet
#842DCE

Dark Orchid3
#8B31C7

Dark Orchid2
#A23BEC

Dark Orchid1
#B041FF

Plum4
#7E587E

Pale Violet Red
#D16587

Pale Violet Red1
#F778A1

Pale Violet Red2
#E56E94

Pale Violet Red3
#C25A7C

Pale Violet Red4
#7E354D

Plum
#B93B8F

Plum1
#F9B7FF

Plum2
#E6A9EC

Plum3
#C38EC7

Thistle
#D2B9D3

Thistle3
#C6AEC7

Lavendar Blush2
#EBDDE2

Lavendar Blush3
#C8BBBE

Thistle2
#E9CFEC

Thistle1
#FCDFFF

Lavendar
#E3E4FA

Lavendar Blush
#FDEEF4

Light Steel Blue1
#C6DEFF

Light Blue
#ADDFFF

Light Blue1
#BDEDFF

Light Cyan
#E0FFFF

Slate Grey1
#C2DFFF

Slate Grey2
#B4CFEC

Light Steel Blue2
#B7CEEC

Turquoise1
#52F3FF

Cyan
#00FFFF

Cyan1
#57FEFF

Cyan2
#50EBEC

Turquoise2
#4EE2EC

Medium Turquoise
#48CCCD

Turquoise
#43C6DB

Dark Slate Grey1
#9AFEFF

Dark Slate Grey2
#8EEBEC

Dark Slate Grey3
#78C7C7

Cyan3
#46C7C7

Turquoise3
#43BFC7

Cadet Blue3
#77BFC7

Pale Turquoise3
#92C7C7

Light Blue2
#AFDCEC

Dark Turquoise
#3B9C9C

Cyan4
#307D7E

Light Sea Green
#3EA99F

Light Sky Blue
#82CAFA

Light Sky Blue2
#A0CFEC

Light Sky Blue3
#87AFC7

Sky Blue
#82CAFF

Sky Blue2
#B0E2FF

Light Sky Blue4
#566D7E

Sky Blue
#6698FF

Light Slate Blue
#736AFF

Light Cyan2
#CFECEC

Light Cyan3
#AFC7C7

Light Cyan4
#717D7D

Light Blue3
#95B9C7

Light Blue4
#5E767E

Pale Turquoise4
#5E7D7E

Dark Sea Green4
#617C58

Medium Aquamarine
#348781

Medium Sea Green
#306754

Sea Green
#4E8975

Dark Green
#254117

Sea Green4
#387C44

Forest Green
#4E9258

Medium Forest Green
#347235

Spring Green4
#347C2C

Dark Olive Green4
#667C26

Chartreuse4
#437C17

Green4
#347C17

Medium Spring Green
#348017

Spring Green
#4AA02C

Lime Green
#41A317

Spring Green
#4AA02C

Dark Sea Green
#8BB381

Dark Sea Green3
#99C68E

Green3
#4CC417

Chartreuse3
#6CC417

Yellow Green
#52D017

Spring Green3
#4CC552

Sea Green3
#54C571

Spring Green2
#57E964

Spring Green1
#5EFB6E

Sea Green2
#64E986

Sea Green1
#6AFB92

Dark Sea Green2
#B5EAAA

Dark Sea Green1
#C3FDB8

Green
#00FF00

Lawn Green
#87F717

Green1
#5FFB17

Green2
#59E817

Chartreuse2
#7FE817

Chartreuse
#8AFB17

Green Yellow
#B1FB17

Dark Olive Green1
#CCFB5D

Dark Olive Green2
#BCE954

Dark Olive Green3
#A0C544

Yellow
#FFFF00

Yellow1
#FFFC17

Khaki1
#FFF380

Khaki2
#EDE275

Goldenrod
#EDDA74

Gold2
#EAC117

Gold1
#FDD017

Goldenrod1
#FBB917

Goldenrod2
#E9AB17

Gold
#D4A017

Gold3
#C7A317

Goldenrod3
#C68E17

Dark Goldenrod
#AF7817

Khaki
#ADA96E

Khaki3
#C9BE62

Khaki4
#827839

Dark Goldenrod1
#FBB117

Dark Goldenrod2
#E8A317

Dark Goldenrod3
#C58917

Sienna1
#F87431

Sienna2
#E66C2C

Dark Orange
#F88017

Dark Orange1
#F87217

Dark Orange2
#E56717

Dark Orange3
#C35617

Sienna3
#C35817

Sienna
#8A4117

Sienna4
#7E3517

Indian Red4
#7E2217

Dark Orange3
#7E3117

Salmon4
#7E3817

Dark Goldenrod4
#7F5217

Gold4
#806517

Goldenrod4
#805817

Light Salmon4
#7F462C

Chocolate
#C85A17

Coral3
#C34A2C

Coral2
#E55B3C

Coral
#F76541

Dark Salmon
#E18B6B

Salmon1
#F88158

Salmon2
#E67451

Salmon3
#C36241

Light Salmon3
#C47451

Light Salmon2
#E78A61

Light Salmon
#F9966B

Sandy Brown
#EE9A4D

Hot Pink
#F660AB

Hot Pink1<;/td>
#F665AB

Hot Pink2
#E45E9D

Hot Pink3
#C25283

Hot Pink4
#7D2252

Light Coral
#E77471

Indian Red1
#F75D59

Indian Red2
#E55451

Indian Red3
#C24641

Red
#FF0000

Red1
#F62217

Red2
#E41B17

Firebrick1
#F62817

Firebrick2
#E42217

Firebrick3
#C11B17

Pink
#FAAFBE

Rosy Brown1
#FBBBB9

Rosy Brown2
#E8ADAA

Pink2
#E7A1B0

Light Pink
#FAAFBA

Light Pink1
#F9A7B0

Light Pink2
#E799A3

Pink3
#C48793

Rosy Brown3
#C5908E

Rosy Brown
#B38481

Light Pink3
#C48189

Rosy Brown4
#7F5A58

Light Pink4
#7F4E52

Pink4
#7F525D

Lavendar Blush4
#817679

Light Goldenrod4
#817339

Lemon Chiffon4
#827B60

Lemon Chiffon3
#C9C299

Light Goldenrod3
#C8B560

Light Golden2
#ECD672

Light Goldenrod
#ECD872

Light Goldenrod1
#FFE87C

Lemon Chiffon2
#ECE5B6

Lemon Chiffon
#FFF8C6

Light Goldenrod Yellow
#FAF8CC
Ngoài bảng mã màu phía trên, bạn có thể tham khảo bảng mã màu phía dưới, muốn lấy mã màu nào, bạn chỉ cần kéo chuột lên xuống ở cột giữa (hue) và CLICK chuột vào bảng màu lớn sẽ thấy mã màu hiển thị ở cột HEXNguồn: Trai đất mũi

3 nhận xét:

Phạm Văn Phương nói...

Cảm ơn bạn rất nhiều về bảng mã màu!Chứ không mà mỗi lần tìm màu mình phải mở photoshop!

Nguyen NauHoang nói...

Chị vào thăm Dũng đây.
Chúc em luôn vui, khỏe và viết nhiều bài hay để chị vào " chôm" nhé hihihih

dunghennessy nói...

Oh...Cám ơn chị đã ghé thăm nhà...Em dạo này bận quá Chị ạ nên cũng hơi "xao nhãng" về Blog.
Chúc Chị luôn vui khoẻ và thành công nhe Chị

Đăng nhận xét

 
Powered by by: Blogger