▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ Các bài đăng mới ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀
    Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1
    Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1
    Kenh sctv1 Kenh sctv5 Kenh HTV2 Kenh SCTV16
Xem truyền hình trực tuyến (Click here)

TẠO BẢNG THÔNG BÁO (KIỂU 5)

Tiếp theo bảng thông báo kiểu 4 (xem TẠI ĐÂY), hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp với các bạn code để tạo bảng thông báo kiểu 5 dưới đây.
Với thủ thuật này, thì các dòng chữ gởi đến khách tham quan sẽ được chạy từ bên trái của blog trông khá mướt. Các dòng chữ này các bạn có thể thay đổi thời gian "chạy" của nó, ngoài ra bạn còn có thể thay đổi Font chữ, kích cỡ chữ, thay đổi chiều rộng hoặc chiều cao của hộp thông báo đều được.
Mời bạn bấm vào "xem thử" phía dưới để trải nghiệm trước thủ thuật này.
Xem thửBạn đăng nhập vào Blog > Chọn Thiết kế > Thêm tiện ích HTML rồi dán đoạn code phía dưới vào.

<script language="JavaScript1.2">
var delay=3000
var scrollwidth="420px"
var scrollheight="70px"
var message=new Array()
var openingtag='<font face="Arial" size=4>'
message[0]='<b>dunghennessy xin chào các bạn</b>'
message[1]='<b>nhập nội dung vào đây</b>'
message[2]='<b>
nhập nội dung vào đây</b>'
message[3]='<b>
nhập nội dung vào đây</b>'
//Muốn thêm dòng thông báo nữa thì copy đoạn code message phía trên dán vào tiếp tục và thay đổi số lần trong ngoặc móc là xong.

var closingtag='</font>'

var hoffset=-10

</script>


<ilayer width=&{scrollwidth}; height=&{scrollheight}; name="sslide">
<layer name="sslide2" width=&{scrollwidth}; height=&{scrollheight};></layer>
</ilayer>

<script language="JavaScript1.2">

var inc=1
var ns4=document.layers
var ie5ns6=document.getElementById||document.all

if (ie5ns6)
document.write(openingtag+'<div id="flyin" style="position:relative;width:'+scrollwidth+';height:'+scrollheight+';">'+message[0]+'</div>'+closingtag)


function updatemsg(){
crossobj.style.left="-2000px"
crossobj.style.fontStyle="italic"
crossobj.innerHTML=message[inc]
crossobj.style.left=crossobj.offsetWidth*(-1)+hoffset+"px"
start=setInterval("animatein()",50)
inc=(inc<message.length-1)? inc+1 : 0
}

function animatein(){
if (parseInt(crossobj.style.left)<0)
crossobj.style.left=parseInt(crossobj.style.left)+20+"px"
else{
crossobj.style.left=0+"px"
crossobj.style.fontStyle="normal"
clearInterval(start)
}
}

function updatemsgns4(){
document.sslide.document.sslide2.document.write(openingtag+message[inc]+closingtag)
document.sslide.document.sslide2.document.close()
inc=(inc<message.length-1)? inc+1 : 0
}

function initialize(){
if (ie5ns6){
crossobj=document.getElementById? document.getElementById("flyin") : document.all.flyin
setInterval("updatemsg()",delay+1000)
}
else if (ns4){
document.sslide.document.sslide2.document.write(openingtag+message[0]+closingtag)
document.sslide.document.sslide2.document.close()
setInterval("updatemsgns4()",delay)
}
}

window.onload=initialize
</script>

Bây giờ, bạn có thể thay đổi các dòng lệnh màu đỏ theo ý thích của mình, trong đó:
Var delay: Tốc độ chạy của chữ (số càng cao chữ chạy càng chậm)
Var scrollwidth: Chiều rộng của hộp thông báo.
Var scrollheight: Chiều cao của hộp thông báo.
Font face: Font của chữ.
Size: kích cỡ chữ.

Nếu bạn muốn thêm dòng thông báo nữa thì "cứ việc" copy đoạn code phía dưới dán vào và thay đổi số lần liên tiếp, thí dụ ở đoạn code phía trên là 3, bây giờ thêm một nữa là 4 (theo như hướng dẫn trên code):
message[4]='<b>nhập nội dung vào đây</b>'

Chúc các bạn thành công!!!

▀▄▀▄▀▄ dunghennessy.blogspot.com ▄▀▄▀▄▀

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Powered by by: Blogger