▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ Các bài đăng mới ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀
    Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1
    Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1 Kenh sctv1
    Kenh sctv1 Kenh sctv5 Kenh HTV2 Kenh SCTV16
Xem truyền hình trực tuyến (Click here)

KHUNG CHỨA CODE CÓ MÀU NỀN ĐEN

Trước đây tôi có đăng bài "Tạo khung chứa code trong bài đăng",  "Khung chứa code có màu nền xanh" nay xin giới thiệu đến các bạn khung chứa code có màu nền đen chữ trắng. Đây là code của nó

<textarea name="code" rows="3" cols="42" style="background: #000; color: #fff; border: 2px inset #ccc; line-height: 1.5em; padding: 0 7px; -moz-border-radius: 5px;"> TYPE YOUR TEXT AREA IN HERE </textarea>

Các bước đều giống bài trên nhưng khác ở chỗ sau khi dán code xong, bạn gõ nội dung mà mình muốn hiển thị  thay vào dòng chữ TYPE YOUR TEXT AREA IN HERE ngay tại ô chỉnh sửa HTML luôn, không cần phải bấm vào thẻ VIẾT trên góc phải trang đăng bài.
Bạn có thể thay đổi kích thước khung ở mục "cods" và số dòng ở mục "rows" .
Chúc bạn thành công0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Powered by by: Blogger